raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul comunei Ulmi pentru anul 2022

raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul comunei Ulmi pentru anul 2022

HCL Ulmi privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

HCL Ulmi privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Raport periodic de activitate al Primariei comunei Ulmi, jud.Dta pentru anul 2022

Raport periodic de activitate al Primariei comunei Ulmi, jud.Dta pentru anul 2022

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL U.A.T. ULMI LA 31 MARTIE 2023

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL U.A.T. ULMI LA 31 MARTIE 2023

RAPORT cu privire la starea economica, sociala si de mediu a comunei Ulmi, judetul Dambovita – anul 2022

RAPORT cu privire la starea economica, sociala si de mediu a comunei Ulmi, judetul Dambovita – anul 2022

Rapoarte de activitate viceprimar si consilieri locali pentru anul 2022

raport de activitate viceprimar Paun Cosmin Ionut – anul 2022

raport de activitate Stoica Marin – anul 2022

raport de activitate Gitman Valentin – anul 2022

raport de activitate Nicolae Catalin – anul 2022

raport de activitate Nae Mihai Florin – anul 2022

raport de activitate Palaghiu Marian – anul 2022

raport de activitate Neagoe Gabriel – anul 2022

raport de activitate Joita Liliana – anul 2022

raport de activitate Botea Iulian Marcel – anul 2022

raport de activitate Catalin Constantin Stefan – anul 2022

raport de activitate Dinca Laurian – anul 2022

raport de activitate Popescu Mihael Sandel – anul 2022

raport de activitate Banu Catalin Titel – anul 2022

Dispozitie desemnare consilier etica

Dispozitie desemnare consilier etica

rezultatul interviului pentru desemnarea consilierului de etica

rezultatul interviului pentru desemnarea consilierului de etica

rezultat selectie dosare consilier etica

rezultat selectie dosare consilier etica

buletin informativ legea nr.544/2001 pentru anul 2022

buletin informativ legea nr.544-2001 pentru anul 2022

PV verificare dosare candidatura consilier etica

PV verificare dosare candidatura consilier etica

anunt desemnare consilier etica

anunt desemnare consilier etica

raport de evaluare a implementarii legii nr.52/2003 in anul 2022

raport de evaluare a implementarii legii nr.52-2003 in anul 2022

raport de evaluare a implementarii Legii nr.544-2001 in anul 2022

raport de evaluare a implementarii Legii nr.544-2001 in anul 2022

raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – semestrul II anul 2022

raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – semestrul II anul 2022

raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – semestrul I anul 2022

raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – semestrul I anul 2022

HCL ULMI – taxa de habitat 2023

HCL ULMI – taxa de habitat 2023

măsuri de preîntâmpinarea și combaterea apariției pestei porcine africane

măsuri de preîntâmpinarea și combaterea apariției pestei porcine africane

Planul de masuri pt controlul si combaterea PPA pe raza UAT Ulmi

Planul de masuri pt controlul si combaterea PPA pe raza UAT Ulmi

Hotarare privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora, acordate elevilor din unitatile de invatamant in anul scolar 2022-2023

Hotarare privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora, acordate elevilor din unitatile de invatamant in anul scolar 2022-2023

Hotarare privind aprobarea scutirii de majorari si penalitati de intarziere pt persoanele care achita integral debitele datorate catre bugetul local pana la 31.12.2022

Hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023

Hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023

Raport de activitate pt solutionare petitii pe semestrul I – 2022

Raport de activitate pt solutionare petitii pe semestrul I – 2022

Modificare impozit pe mijoacele de transport cu 01.10.2022

modificare impozit pe mijoacele de transport cu 01.10.2022

Lista functiilor din cadrul UAT Ulmi – septembrie 2022

Lista functiilor din cadrul UAT Ulmi – septembrie 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pt anul 2023

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pt anul 2023

anexa impozite 2023

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de majorari si penalitati de intanziere pentru persoanele fizice care achita integral debitele datorate catre bugetul local pana la 31.12.2022

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de majorari si penalitati de intanziere pentru persoanele fizice care achita integral debitele datorate catre bugetul local pana la 31.12.2022

Persoana responsabila cu societatea civila

persoana responsabila cu societatea civila

Regulament munca in folosul comunitatii

regulament munca in folosul comunitatii

Lista functiilor publice din cadrul UAT Ulmi la 31.03.2022

Lista functiilor publice din cadrul UAT Ulmi la 31.03.2022

Proiect de hotarare pentru aprobarea ,,Regulamentului privind atribuirea contractelor de inchiriere a pasunilor proprietare privata ale comunei Ulmi comform OUG nr. 34/2013.

regulament pasuni – inchiriere

proiect de hotarare privind aprobarea asocierii in participatiune intre UAT Ulmi si MGE GREEN ENERGY in vederea realizarii proiectului Parc Solar Agrofotovoltaic Ulmi

asociere participatiune – parc fotovoltaic.

raport de activitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmi pt anul 2021 intocmit cf legii nr.544/2001

raport de activitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmi pt anul 2021 intocmit cf legii nr.544-2001

Raport de activitate viceprimar si consilieri locali – anul 2021

Raport de activitate -2021

Raport cu privire la starea ecomomica, sociala si de mediu a comunei Ulmi, jud.Dambovita – anul 2021

Raport cu privire la starea ecomomica, sociala si de mediu a comunei Ulmi, jud.Dambovita – anul 2021

Lista functiilor din cadrul UAT Ulmi

Lista functiilor din cadrul UAT Ulmi

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52-2003 in anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52-2003 in anul 2021

Buletin informativ legea nr.544-2001 pentru anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544-2001 in anul 2021

Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor- semestrul II anul 2021