Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale, la nivelul comunei Ulmi, pentru afisajul electoral la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

dispozitie loc afisaj alegeri locale 2024

HOTARARE NR.33/2024 pentru modificarea HCL Ulmi nr.136/2023 privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici pentru anul fiscal 2024

HOTARARE NR.33

ANEXA 3_1-1

ANEXA 3_2-1

HOTARARE NR.32/2024 pentru modificarea si completarea HCL Ulmi nr.133/2023 privind Metodologia de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici

HOTARARE NR.32

METODOLOGIE NON-CASNICI 2023_AGENTI ECONOMICI_FINALA

HOTARARE NR.31/2024 privind aprobarea regulamentului de inchiriere a caminului cultural sat Viisoara, comuna Ulmi, jud.Dta

hotarare nr.31

regulamentul de inchiriere a caminului cultural sat Viisoara, comuna Ulmi, jud.Dta

HOTARARE NR.30/2024 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile de utilizare a focului deschis si a fumatului pe teritoriul comunei Ulmi, jud. Dâmbovita

hotarare nr.30-2024 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile de utilizare a focului deschis si a fumatului pe teritoriul comunei Ulmi, jud. Dâmbovita

Regulamentul privind măsurile de utilizare a focului deschis si a fumatului pe teritoriul comunei Ulmi, jud. Dâmbovita (2)

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI ULMI LA 31 MARTIE 2024

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI ULMI LA 31 MARTIE 2024

Raport cu privire la starea economica, sociala si de mediu a comunei Ulmi, jud.Dta pentru anul 2023

Raport cu privire la starea economica, sociala si de mediu a comunei Ulmi, jud.Dta pentru anul 2023

Rapoarte de activitate viceprimar și consilieri locali pentru anul 2023

raport de activitate viceprimar Paun Cosmin Ionut – anul 2023

raport de activitate Stoica Marin – anul 2023

raport de activitate Gîtman Valentin – anul 2023hotarare privind aprobarea regulamentului de inchiriere a caminului cultural sat Viisoara, comuna Ulmi, jud.Dta

raport de activitate Nae Mihai Florin – anul 2023

raport de activitate Palaghiu Marian – anul 2023

raport de activitate Neagoe Gabriel – anul 2023

raport de activitate Joița Liliana – anul 2023

raport de activitate Ștefan Cătălin Constantin – anul 2023

raport de activitate Dincă Laurian – anul 2023

raport de activitate Botea Iulian Marcel – anul 2023

raport de activitate Popescu Mihael Săndel – anul 2023

raport de activitate Banu Cătălin Titel – anul 2023

raport de activitate Popa Emilian – anul 2023

Proiect de hotarare pentru modificarea HCL Ulmi nr.136/2023 privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici pentru anul fiscal 2024

PROIECT DE HOTARARE NR.29-2024

ANEXA 3_1

ANEXA 3_2

Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL Ulmi nr.133/2023 privind Metodologia de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici

PROIECT HOTARARE NR.28-2024

Metodologia de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici

Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind măsurile de utilizare a focului deschis si a fumatului pe teritoriul comunei Ulmi, jud. Dâmbovita

proiect de hotarare nr.20-2024

Regulamentul privind măsurile de utilizare a focului deschis si a fumatului pe teritoriul comunei Ulmi, jud. Dâmbovita

proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de inchiriere a caminului cultural sat Viisoara, comuna Ulmi, jud.Dta

proiect de hotarare nr.23-2024

regulamentului de inchiriere a caminului cultural sat Viisoara, comuna Ulmi, jud.Dta

raport anual privind formarea profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei Ulmi, județul Dambovita pt anul 2023

raport anual privind formarea profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei Ulmi, județul Dambovita pt anul 2023

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate – anul 2023

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate – anul 2023

Dispozitia nr.7 din 11.01.2024 privind venitul minim de incluziune, la nivelul comunei Ulmi, judetul Dâmbovita

Dispozitia nr.7 din 11.01.2024 privind venitul minim de incluziune, la nivelul comunei Ulmi, judetul Dâmbovita

buletin informativ legea nr.544/2001 pentru anul 2023

buletin informativ legea nr.544 pentru anul 2023

raport legea 52 pentru anul 2023

raport legea 52 pentru anul 2023

Raport de evalaluare a implementarii Legii nr.544/2001 pentru anul 2023

Raport de evalaluare a implementarii Legii nr.544 pentru anul 2023

raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – semestrul II anul 2023

raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – semestrul II anul 2023

HOTARARE privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în sarcina contribuabililor pentru anul fiscal 2024

HOTARARE privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în sarcina contribuabililor pentru anul fiscal 2024

ANEXE

Metodologia de instituire si colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici – modificata in 28.11.2023

Metodologia de instituire si colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici

Proiect de hotarare privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2024

Proiect de hotarare privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici, pentru anul fiscal 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici, pentru anul fiscal 2024

ANEXA 1 VALOARE TAXA SALUBRIZARE NONCASNICI

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică sau privată a comunei Ulmi

PROIECT DE HOTARARE

Regulament privind stabilirea conditiilor de acces

PROIECT HOT pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea parcurilor, locurilor de joacă, locurilor de odihnă și a terenurilor de sport apatinând domeniului public si privat al comunei Ulmi

PROIECT HOT pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea parcurilor, locurilor de joacă, locurilor de odihnă și a terenurilor de sport apatinând domeniului public si privat al comunei Ulmi

REGULAMENT privind utilizarea parcurilor, locurilor de joacă, locurilor de odihnă și a terenurilor de sport apartinând domeniului public si privat al comunei Ulmi

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici

Anexa

raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – semestrul I anul 2023

raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – semestrul I anul 2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea scutirii de majorări și penalități de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral debitele datorate catre bugetul local până la data de 31.12.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea scutirii de majorări și penalități de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral debitele datorate catre bugetul local până la data de 31.12.2023

HOTARARE privind stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale comuna Ulmi, județ Dâmbovița

HOTARARE privind stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale comuna Ulmi, județ Dâmbovița

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in sarcina contribuabililor pentru anul fiscal 2024

proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in sarcina contribuabililor pentru anul fiscal 2024

ANEXE LA Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in sarcina contribuabililor pentru anul fiscal 2024

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de majorări și penalități de întârziere pentru persoanele fizice care achita integral debitele datorate catre bugetul local pana la data de 31.12.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scutirii de majorări și penalități de întârziere

Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe domeniul public si privat al U.A.T. Comuna Ulmi, judet Dambovita

Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe domeniul public si privat al U.A.T. Comuna Ulmi, judet Dambovita

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL U.A.T. ULMI LA 30.09.2023

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL U.A.T. ULMI LA 30.09.2023

raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul comunei Ulmi pentru anul 2022

raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul comunei Ulmi pentru anul 2022

HCL Ulmi privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

HCL Ulmi privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Raport periodic de activitate al Primariei comunei Ulmi, jud.Dta pentru anul 2022

Raport periodic de activitate al Primariei comunei Ulmi, jud.Dta pentru anul 2022

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL U.A.T. ULMI LA 31 MARTIE 2023

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL U.A.T. ULMI LA 31 MARTIE 2023

RAPORT cu privire la starea economica, sociala si de mediu a comunei Ulmi, judetul Dambovita – anul 2022

RAPORT cu privire la starea economica, sociala si de mediu a comunei Ulmi, judetul Dambovita – anul 2022

Rapoarte de activitate viceprimar si consilieri locali pentru anul 2022

raport de activitate viceprimar Paun Cosmin Ionut – anul 2022

raport de activitate Stoica Marin – anul 2022

raport de activitate Gitman Valentin – anul 2022

raport de activitate Nicolae Catalin – anul 2022

raport de activitate Nae Mihai Florin – anul 2022

raport de activitate Palaghiu Marian – anul 2022

raport de activitate Neagoe Gabriel – anul 2022

raport de activitate Joita Liliana – anul 2022

raport de activitate Botea Iulian Marcel – anul 2022

raport de activitate Catalin Constantin Stefan – anul 2022

raport de activitate Dinca Laurian – anul 2022

raport de activitate Popescu Mihael Sandel – anul 2022

raport de activitate Banu Catalin Titel – anul 2022

Dispozitie desemnare consilier etica

Dispozitie desemnare consilier etica

rezultatul interviului pentru desemnarea consilierului de etica

rezultatul interviului pentru desemnarea consilierului de etica

rezultat selectie dosare consilier etica

rezultat selectie dosare consilier etica

buletin informativ legea nr.544/2001 pentru anul 2022

buletin informativ legea nr.544-2001 pentru anul 2022

PV verificare dosare candidatura consilier etica

PV verificare dosare candidatura consilier etica

anunt desemnare consilier etica

anunt desemnare consilier etica

raport de evaluare a implementarii legii nr.52/2003 in anul 2022

raport de evaluare a implementarii legii nr.52-2003 in anul 2022

raport de evaluare a implementarii Legii nr.544-2001 in anul 2022

raport de evaluare a implementarii Legii nr.544-2001 in anul 2022

raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – semestrul II anul 2022

raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – semestrul II anul 2022

raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – semestrul I anul 2022

raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – semestrul I anul 2022

HCL ULMI – taxa de habitat 2023

HCL ULMI – taxa de habitat 2023

măsuri de preîntâmpinarea și combaterea apariției pestei porcine africane

măsuri de preîntâmpinarea și combaterea apariției pestei porcine africane

Planul de masuri pt controlul si combaterea PPA pe raza UAT Ulmi

Planul de masuri pt controlul si combaterea PPA pe raza UAT Ulmi

Hotarare privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora, acordate elevilor din unitatile de invatamant in anul scolar 2022-2023

Hotarare privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora, acordate elevilor din unitatile de invatamant in anul scolar 2022-2023

Hotarare privind aprobarea scutirii de majorari si penalitati de intarziere pt persoanele care achita integral debitele datorate catre bugetul local pana la 31.12.2022

Hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023

Hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023

Raport de activitate pt solutionare petitii pe semestrul I – 2022

Raport de activitate pt solutionare petitii pe semestrul I – 2022

Modificare impozit pe mijoacele de transport cu 01.10.2022

modificare impozit pe mijoacele de transport cu 01.10.2022

Lista functiilor din cadrul UAT Ulmi – septembrie 2022

Lista functiilor din cadrul UAT Ulmi – septembrie 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pt anul 2023

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pt anul 2023

anexa impozite 2023

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de majorari si penalitati de intanziere pentru persoanele fizice care achita integral debitele datorate catre bugetul local pana la 31.12.2022

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de majorari si penalitati de intanziere pentru persoanele fizice care achita integral debitele datorate catre bugetul local pana la 31.12.2022

Persoana responsabila cu societatea civila

persoana responsabila cu societatea civila

Regulament munca in folosul comunitatii

regulament munca in folosul comunitatii

Lista functiilor publice din cadrul UAT Ulmi la 31.03.2022

Lista functiilor publice din cadrul UAT Ulmi la 31.03.2022

Proiect de hotarare pentru aprobarea ,,Regulamentului privind atribuirea contractelor de inchiriere a pasunilor proprietare privata ale comunei Ulmi comform OUG nr. 34/2013.

regulament pasuni – inchiriere

proiect de hotarare privind aprobarea asocierii in participatiune intre UAT Ulmi si MGE GREEN ENERGY in vederea realizarii proiectului Parc Solar Agrofotovoltaic Ulmi

asociere participatiune – parc fotovoltaic.

raport de activitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmi pt anul 2021 intocmit cf legii nr.544/2001

raport de activitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmi pt anul 2021 intocmit cf legii nr.544-2001

Raport de activitate viceprimar si consilieri locali – anul 2021

Raport de activitate -2021

Raport cu privire la starea ecomomica, sociala si de mediu a comunei Ulmi, jud.Dambovita – anul 2021

Raport cu privire la starea ecomomica, sociala si de mediu a comunei Ulmi, jud.Dambovita – anul 2021

Lista functiilor din cadrul UAT Ulmi

Lista functiilor din cadrul UAT Ulmi

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52-2003 in anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52-2003 in anul 2021

Buletin informativ legea nr.544-2001 pentru anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544-2001 in anul 2021

Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor- semestrul II anul 2021