Financiar contabil:
– Popescu Lăcrămioara
– Opincaru Maria
– Draga Valentina
– Păun Carmen
– Gheorghiu Ștefan
Achiziții publice:
– Bogdan Eduard Dan, interior 203
Stare civilă, resurse umane și relații cu publicul :
– Nicolae Ana Florina
Cadastru și registru agricol:
– Gheboianu Camelia Victoria, interior 207
– Ciobanu Irinel
Asistenta sociala:
– Ivan Nicoleta Geanina , interior 206
– Băjan Iuliana
S.V.S.U.:
– Popa Răzvan Adrian
Urbanism, amenajarea teritoriului, mediu și protecție civilă: 
– Antonescu Adrian Marian, interior 207
Întreținere și administrativ:
– Tolescu Liviu
– Popescu Mihaela
– Enache Ion