Invitatie de a participa la procedura de achizitie publica la achizitie directa de lucrari Loc de joaca, strada Islazului, Viisoara

Invitatie de participare Loc joaca Islazului Viisoara

Invitatie de a participa la procedura de achizitie publica de servicii de intretinere spatii verzi

Invitatie de participare spatii verzi

INVITATIE de a participa la procedura de achizitie publica de servicii de catering pentru acordarea unui suport alimentar prescolarilor inscrisi la Gradinita cu program prelungit Ulmi, județul Dambovita

Invitatie participare procedura atribuire servicii catering

INVITATIE de participare la achizitia directa de lucrări ,, Centru sportiv, sat Dumbrava, Comuna Ulmi

Invitatie depunere oferte centru sportiv

INVITATIE de participare la achizitia directa de lucrări Instalatie de utilizare de gaze naturale ca parte a obiectivului de investitii „Asigurare utilitati pentru Sala educatie fizica scolara in satul Ulmi”

INVITATIE de participare la achizitia directa de lucrări Instalatie de utilizare de gaze naturale

INVITATIE de participare la achizitia directa de lucrări “Reabilitare si modernizare cladire administrativa sat Matraca comuna Ulmi, Jud. Dambovita”

Invitatie depunere oferte cladire administrativa 2

INVITATIE de a participa la procedura de achizitie publica de servicii de catering pentru acordarea unui suport alimentar prescolarilor inscrisi la Gradinita cu program prelungit Ulmi, județul Dambovita

Invitatie servicii catering

INVITATIE de participare la achizitia directa de lucrări “Reabilitare si modernizare cladire administrativa sat Matraca comuna Ulmi, Jud. Dambovita”

Invitatie depunere oferte cladire administrativa

INVITATIE de participare la achizitia directa de lucrări “Bransament canalizare si extindere retea alimentare cu apa” ca parte a obiectivului de investitii „Asigurare utilitati pentru Sala educatie fizica scolara in satul Ulmi”,

Invitatie de participare canalizare si apa sala sport

INVITATIE de participare la achizitia directa de lucrări “Asigurarea scurgerii apelor pe strazile Baltii, Islazului si Morii in satul Viisoara, comuna Ulmi, judetul Dambovita”

Invitatie de participare

INVITATIE de participare la achizitia directa de proiectare si executie lucrări “Extindere iluminat public stradal cu LED pe DE 408 in comuna Ulmi”

Invitatie participare iluminat DE408

SF extindere iluminat public stradal pe DE 408 in comuna Ulmi

Invitatie de participare la achizitia directa de ,, Amenajare loc de joaca sat Viisoara, strada Inv. Ion Mihaiescu, Comuna Ulmi”

LOC DE JOACA INV. ION MIHAESCU

Invitatie de participare la achizitia directa de ,, Amenajare loc de joaca sat Viisoara, Punct Poiana, Comuna Ulmi”

LOC DE JOACA PUNCT POIANA

Invitatie de participare la achizitia directa de ,, Servicii de intretinere spatii verzi, locuri de joaca, terenuri de sport, curatirea spatiilor publice inclusiv a strazilor, deszapezirea aleilor de acces in spatiile publice si intretinerea rigolelor si santurilor Comuna Ulmi, judet Dambovita”

INVIATIE SERVICII

Invitatie de participare la achizitia directa de lucrari ,,Loc de recreere sat Viisoara, Comuna Ulmi”

INVITATIE de participare la achizitia directa de lucrari LOC RECREERE SAT VIISOARA

Invitatie de participare la achizitia directa de ,, Servicii de intretinere spatii verzi, locuri de joaca, terenuri de sport, curatirea spatiilor publice inclusiv a strazilor, deszapezirea aleilor de acces in spatiile publice si intretinerea rigolelor si santurilor Comuna Ulmi, judet Dambovita”

Invitatie de participare la achizitia directa de servicii

Invitatie de participare la achizitia directa de lucrari ,, Teren Minifotbal sat Viisoara, comuna Ulmi”

invitatie de participare teren minifotbal

PT + DE teren minifotbal partea 2

PT +DE teren minifotbal partea 1

Invitatie de participare la achizitia directa de lucrari ,, Teren Tenis sat Viisoara, comuna Ulmi”

invitatie participare teren tenis

PT + DE teren tenis partea 2

PT + DE teren tenis partea 1

PT + DE teren tenis partea 3

Licitatii terenuri si auto

erata licitatie

licitatie 1

licitatie 2

Invitatie achizitie directa lucrari ,, Modernizare DS 3 in satul Matraca, comuna Ulmi, judet Dambovita”

Invitatie de participare

Formulare

PTH

Invitatie achizitie directa lucrari ,,Modernizare trotuar si asigurarea scurgerii apelor in satul Viisoara, comuna Ulmi, Judet Dambovita”

Invitatie participare

Formulare

PTH

Invitatie achizitie lucrari ,,Modernizare trotuar si asigurarea scurgerii apelor in satul dumbrava, couna Ulmi, Judet Dambovita”

Formulare

Invitatie

PTH

Procedura negociere fara publicare pentru obiectivul – Reabilitare, modernizare si dotare scoala, sat Viisoara, comuna Ulmi, judetul Dambovita.

Invitatie negociere scoala Viisoara

Documentatie

Procedura negociere fara publicare pentru obiectivul – Reabilitare, modernizare si dotare gradinita, sat Viisoara, comuna Ulmi, judetul Dambovita

Invitatie negociere gradinita Viisoara

Documentatie